Midas Browser – baza danych

Midas Browser – baza danych

Przeznaczenie systemu

Służy do opisu i ewidencjonowania obiektów muzealnych i architektonicznych. Wykorzystano w nim system klasyfikacji Marburger Informations, Administrations und Dokumentationssystem MIDAS, opracowany przez prof. Lutza Heusingera w Bildarchiv Foto Marburg przy Philipps-Universität w Marburgu. System ten od kilkunastu lat służy dokumentacji zabytków w około stu ośrodkach muzealnych i akademickich na terenie Niemiec, Szwajcarii, Włoch, a od 1996 r. także Polski. Jednolity standard opisu umożliwia stałą wymianę danych pomiędzy stosującymi system ośrodkami. Koordynatorem tej wymiany jest Bildarchiv Foto Marburg.

Midas Browser pozwala na wykorzystanie Tezaurusa hierachicznego pojęć dla dziedzictwa kulturowego (ok. 15 000 hasel) stosowanych do opisu obiektów artystycznych opracowanego przez Pracownię Dokumentacji Zabytków Sztuki przy Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Krótki opis systemu klasyfikacyjnego Midas

Użytkownicy systemu

Ze względu na bardzo rozbudowany i uniwersalny standard opisu MIDAS może znaleźć zastosowanie w takich instytucjach jak:

 • muzea
 • archiwa
 • urzędy konserwatora zabytków
 • ośrodki akademickie prowadzące badania w zakresie historii sztuki, archeologii czy etnografii

Architektura systemu

System może być użytkowany zarówno jednostanowiskowo jak i w architekturze klient – serwer. Aplikacja współpracuje z bazą danych PostrgeSQL i MSSQl. Interfejs użytkownika stanowi jedna z popularnych przeglądarek: FF, Opera, Chrome czy IE

Podstawowe funkcje systemu

System posiada bardzo bogatą funkcjonalność pozwalając m.in. na:

 • Definiowanie szablonów dokumentów przy wykorzystaniu pojęć zawartych w wielopoziomowym słowniku
 • Tworzenie dokumentów na bazie zdefiniowanych szablonów i zapisywanie ich do bazy danych
 • Tworzenie dokumentów wielopoziomowych stanowiących połączenie dokumentów podrzędnych i nadrzędnych
 • Tworzenie związków pomiędzy dokumentami różnych kartotek
 • Geokodowanie lokalizacji obiektów i zdarzeń opisywanych w bazie danych
 • Przeszukiwanie baz danych przy pomocy wbudowanych raportów, wygodnego mechanizmu konstruowania zapytań oraz terminów zdefniowanych w Tazurusie Hierarchicznym
 • Export/import danych pozwalający na ich wymianę z kilkudziesięcioma ośrodkami dokumentacji w całej Europie
 • Dołączanie obrazów obiektów do poszczególnych dokumentów lub poszczególnych danych zawartych w dokumencie

Przykładowe elementy interface użytkownika zamieszczone są w dalszej części niniejszego opisu.

Główne korzyści wynikające z użytkowania systemu

 • Możliwość wyczerpującego opisu obiektów artystycznych przy wykorzystaniu zmiennych formatów opisu
 • Możliwość wymiany danych według międzynarodowych standardów
 • Możliwość dołączania nieograniczonej ilości plików graficznych do dokumentów przechowywanych w bazie i ich wyświetlania także w postaci zdjęć warstwowych

Dostępne funkcjonalne wersje systemu

Wersja profesjonalna: System wyposażony jest w pełny system klasyfikacji obiektów pozwalając na zapisywanie i przeszukiwanie informacji o obiektach tak złożonych jak obiekty architektoniczne z całym ich wyposażeniem.

Wersja standard: System jest dostępny w wersji z systemem klasyfikacyjnym i formatami wprowadzania danych opisującymi wybrane typy obiektów.

Zastąpić istniejący system czy uzupełnić?
Najczęściej używane przez Was systemy ewidencyjne pozwalają na identyfikację obiektu w sensie jego ulokowania w magazynie, przypisanego numeru inwentarzowego czy też ruchu (wypożyczenia, oddania do renowacji etc.), nie pozwalają jednak na opis obiektu w taki sposób jaki interesowałby specjalistę z danej dziedziny. Co więcej nie pozwalają na opis według uznawanych w świecie standardów, tym samym uniemożliwiając wymianę danych z innymi ośrodkami czy też przesyłanie danych do międzynarodowych banków danych.

Midas Browser pozwalając na wyczerpujący opis obiektów muzealnych może stanowić uzupełnienie już użytkowanych przez Państwa systemów do ewidencji obiektów znajdujących się w magazynie. Nie musicie ich Państwo zastępować! Zamiast tego proponujemy powiązanie obu systemów. Przeglądając dane dotyczące obiektów według kryteriów, które interesują specjalistów zawsze będziecie mogli przejść do danych dotyczących lokalizacji raz stanu danego obiektu. Nasi pracownicy stworzą stosowny interface łączący oba systemy. W ten sposób może powstać rzeczywiście rozbudowany katalog rzeczowy obiektów pozwalający na grupowanie ich w klasy według różnorodnych kryteriów, korzystanie z danych uzupełniających znajdujących się w innych placówkach muzealnych na terenie Polski i Europy.


Midas Browser