Zapraszamy do zwiedzania załączonych stron zawierających opis systemu Midas Browser i usług związanych z informatycznym wspomaganiem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych dotyczących wszelakiego rodzaju obiektów architektonicznych i muzealnych.

Chcemy dostarczać rozwiązania informatyczne, które w maksymalnym stopniu odpowiadają specyfice pracy użytkownika uzupełniając już pracujące systemy i zapewniając wyższy stopień ich integracji.

ARCH-INFO powstała w wyniku kontynuacji współpracy z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Bildarchiv Foto Marburg przy Philipps-Universität w Marburgu, prowadzonej w ramach projektu „EDV-gestützte Dokumentation in Forschung und Lehre ausgewählter kunstgeschichtlicher Universitätsinstitute”. Celem przedsięwzięcia była kompleksowa inwentaryzacja zabytków sztuki Śląska i jej prezentacja w formie ogólnodostępnej bazy danych. W ramach projektu został stworzony Midas Browser – System Ewidencji Zabytków Architektoniczno Muzealnych, wykorzystujący standard klasyfikacji zabytków sztuki materialnej MIDAS, a tym samym pozwalający na wyczerpującą dokumentację dzieł sztuki, ilustrowanie ich fotografią oraz udostępnianie danych w Internecie. Dotychczas system został wdrożony m.in. w Instytucie Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Etnograficznym im St. Udzieli w Krakowie.