Administrowanie

Administrowanie

Instytucja, która zakupuje i wdraża programy informatyczne jest zainteresowana ich maksymalnym wykorzystaniem i zminimalizowaniem kosztów i ryzyka występowania problemów związanych z eksploatacją. Współczesne technologie umożliwiają realizacje obu tych celów. Oferujemy kompleksowe rozwiązania pozwalające na zdalne administrowanie zarówno systemem i jego bazą danych lecz także środowiskiem systemowym w jakim pracuje.

Podstawowe korzyści

  • Autorski nadzór nad administracją
  • Zmniejszenie uciążliwości czynności administracyjnych poprzez realizowanie ich poza czasem pracy użytkownika
  • Radykalne obniżenie kosztów administracji systemem

Koszty administracji

Koszty administracji uzależnione są od zakresu czynności objętych administrowaniem a także od odległości użytkownika od świadczącego usługi co przekłada się koszty połączenia modemowego. Z tych powodów każdorazowo przed zawarciem umowy podlegają negocjacjom.