Konserwacja oprogramowania

Konserwacja oprogramowania

Oferujemy konserwację oprogramowania. W ramach tej usługi użytkownik otrzymuje nowe wersje oprogramowania (przynajmniej raz do roku) uwzględniające przede wszystkim zmiany wprowadzone na skutek sugestii użytkowników lub postanowień ustawodawcy. Dochodzić będą także aktualizacje klasyfikacji wprowadzane przez Foto Bild Archiv w Marburgu. Usługa konserwacji obejmuje także dostarczanie (w przypadku ich opracowania) wersji oprogramowania działające na nowych platformach systemowych i narzędziowych.

Podstawowe korzyści

Aktualizacja oprogramowania bez potrzeby ponownego zakupu
Utrzymywanie zgodności oprogramowania z zewnętrznymi uregulowaniami
Stałe wzbogacanie funkcjonalnej zawartości systemu o rozwiązania zamówione przez innych klientów