Wdrożenia

Wdrożenia

Konsultacje

Podjęcie decyzji o informatyzacji określonych procesów pracy wymaga uprzedniego przeprowadzenia z użytkownikiem szeregu prac analitycznych mających na określenie możliwości ich informatycznego wspomagania

Kluczowe korzyści z konsultacji

  • Opis podstawowych procesów pracy
  • Umiejscowienie stosowanych procedur i zasobów informatycznych w odniesieniu do powszechnie obowiązujących standardów
  • Umiejscowienie proponowanych rozwiązań w całości planów informatyzacji instytucji

Wdrożenia

Wdrożenie jest procesem kluczowym dla powodzenia każdego przedsięwzięcia informatycznego i jednocześnie najtrudniejszym w realizacji. Zakłada to nie tylko umiejętnośc przystosowania oprogramowania do potrzeb użytkownika lecz także synchronizację szkoleń z jednoczesną realizacją codziennych zadań.

Podstawowe korzyści wynikające z wdrożenia

  • Pełne wykorzystanie możliwości systemu
  • Wykorzystanie doświadczeń innych użytkowników
  • Maksymalne przystosowanie systemu do potrzeb użytkownika

Nasze kwalifikacje – Midas Browser

Zespół konsultantów i wdrożeniowców jakim dysponujemy to osoby znające nie tylko system i technologię opracowywania danych lecz także merytoryczne zagadnienia opisu danych z zakresu Historii Sztuki. Ich kwalifikacje były i stale są podnoszone poprzez uczestnictwo w szkoleniach w Marburgu, współpracę przy projektowaniu i realizacji systemu Midas Browser a także praktyczne administrowanie i zarządzanie bazą danych znajdującą się Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.