Nasi Klienci

Nasi Klienci

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

Pierwszy ośrodek uniwersytecki w Polsce, który podjął się tworzenie profesjonalnych baz danych dotyczących zabytków sztuki, wykorzystując w tym celu format danych uznany w skali międzynarodowej. W pierwszej fazie prace badawcze, prowadzone we współpracy z Bildarchiv Foto Marburg finansowane, były ze środków fundacji Volkswagena. W ich ramach zaprojektowano, wykonano i wdrożono także oprogramowanie Midas Browser. W drugiem etapie współpracy opracowano i wdrożono „Tezaurus Hierachiczny pojęć dla dziedzictwa kulturowego” na bazie systemu Midas Browser .

Koordynatorem prac, prowadzonych przez Pracownię Dokumentacji Zabytków Sztuki Instytutu Historii Sztuki, jest Dr Agnieszka Seidel-Grzesińska.

Muzeum Etnograficzne im S. Udzieli w Krakowie

W ramach projektu opracowano w oparciu o bazę danych Midas Browser Wirtualne Muzeum Drzeworytów ze zbiorów własnych.

Koordynatorem prac z ramienia Muzeum jest p. kustosz Beata Skoczeń-Marchewka

Muzeum Regionalne w Mielcu – „Jadernówka” Oddział Fotograficzny

W oparciu o Midas Browser opracowano bazę danych zbioru fotografii i sprzętu fotograficznego. Prezentacja zgromadzonych zbiorów została wzbogacona o wirtualne wycieczki po muzeum. Koordynatorem prac jest kierownik Oddziału Muzeum p. Janusz Halisz.