Interface użytkownika

Interface użytkownika

Przykład formularza kartoteki obiektów

edytowalny dokument
Edycja dokumentu

Ekran pozwalający na wprowadzanie i edytowanie zapytań do bazy danych

Zaawansowane szukanie
Zaawansowane szukanie