Interface użytkownika

Panel wyszukiwania prostego

 

Wygląd przykładowego dokumentu

 

Wygląd listy dokumentów