Interface użytkownika

Przykład formularza kartoteki obiektów

 

 

Ekran pozwalający na wprowadzanie i edytowanie zapytań do bazy danych